Bạn là Chủ Nhà hay Chuyên Gia
Trở thành chuyên gia MyHomedy
Bước 1: Thông tin cơ bản > Bước 2
Bạn là chuyên gia
Họ tên
Số năm hoạt động *
Chọn số năm hoạt động
Địa chỉ *
Tỉnh/ Thành phố
  Quận/ Huyện
   Địa chỉ liên hệ
   Chọn chuyên nghành * (Tối đa 3 chuyên nghành)
    Thiết kế công trình
    Thi công công trình
    Nội thất ngoại thất
    Dịch vụ khác
   Chuyên nghành chính *
   Chọn chuyên nghành chính
    Khu vực hoạt động *
    Tỉnh/ Thành phố
     Website *
     Số năm kinh nghiệm *
     Chọn số năm kinh nghiệm
     Mã số thuế *
     Email *
     Số điện thoại *
     Số lượng nhân viên *
     Số lượng nhân viên
     Số năm kinh nghiệm *
     Chọn số năm kinh nghiệm
     Mô tả về doanh nghiệp *
     Chứng chỉ/ Giải thưởng
     Mức giá (VNĐ)
     TừĐến
     Upload ảnh đại diện
     your image
     Tải ảnh từ máy tính
     Đăng tải công trình đầu tiên của bạn
     Tạo kết nối đầu tiên với chủ nhà bằng cách đăng tải những hình ảnh công trình của bạn.
     Tạo trang riêng của bạn với hình ảnh công trình bạn đã thực hiện và thấy tự hào.
     Hãy gây ấn tượng với chủ nhà.
     Căn hộ Golden Webtlake phong cách đương đại
     by Handyman decor
     Căn hộ Golden Webtlake phong cách đương đại
     by Handyman decor
     Căn hộ Golden Webtlake phong cách đương đại
     by Handyman decor
     Đăng tải công trình đầu tiên