YCN MEDIA

Chuyên gia

Chụp ảnh công trình 5 ảnh

Chụp toàn cảnh, chụp bộ phận của công trình. Chụp ảnh, quay phim timelapse theo tiến độ thi công dự án. Quay chụp theo yêu cầu cụ thể của kiến trúc sư, nhà thầu công trình, giám sát viên.