Công ty Cổ phần xây dựng và thương mại TDV Việt Nam

Chuyên gia

Đài phun nước phao nổi hồ điều hòa Mai Dịch - Hà Nội 4 ảnh

Đài phun nước phao nổi tại công viên hồ điều hòa Mai Dịch – Hà Nội được công ty TDV thiết kế thi công năm 2018. Với 3 giàn phun được thiết kế nổi trên mặt hồ, hệ thống phun nước được lập trình nhiều kiểu phun đẹp mắt, tự động phun theo thời gian hẹn trước. Hệ thống phun nước phao nổi là mẫu đài phun nước khá đặc biệt, với giàn phao nổi giúp cho đài phun có thể tự điều chỉnh độ cao theo sự biến động của mực nước. Đây là lựa chọn tối ưu khi lắp đặt đài phun cho các khu vực sông hồ tự nhiên.