Sàn gỗ Masfloor

Chuyên gia

Hoàn thiện sàn gỗ căn hộ chung cư Madarin 4 ảnh

Căn hộ 2313 - B3 Madarin. Đội ngũ nhân viên của sàn gỗ Masfloor đang hoàn thiện nốt các khâu cuối cùng trước khi bàn giao cho khách hàng. Mầu M05 - Masfloor AC5