Kiến trúc AAT

Chuyên gia
  • Thiết kế kiến trúc
  • năm kinh nghiệm
  • Liên hệ
  • 0936736909
  • 36 Nguyễn Khang, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Mô tả:

Công ty CP Kiến Trúc AAT Hà Nội là Công ty tư vấn thiết kế & Xây dựng được hình thành trong thời kỳ đất nước đang trên đà phát triển và đổi mới, xây dựng là một trong những nhiệm vụ cấp thiết của Chính phủ nói chung và Thành phố Hà Nội nói riêng, nhằm đóng góp cho đất nước những công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, hạ tầng cơ sở, đường dây và trạm điện, giao thông thuỷ lợi..vv Công ty CP Kiến Trúc AAT Hà Nội là một trong những doanh nghiệp được thành lập nhằm góp phần vào sự nghiệp phát triển và đổi mới của xã hội.