Kiến trúc 5A

Chuyên gia

Kims Coffee 19 ảnh

Decor bằng chất liệu Bê tông, đây là một decor mới lạ chúng tôi đưa vào với mong muốn mang đến nhìn khác về chất liệu hoàn thiện cho cho các hệ tủ và giá kệ với tone màu xám chủ đạo. Kết hợp với đó là hệ khung sử dụng thép H100. Những cây thép hình H100 vốn được sử dụng trong kết cấu nhà khung, nay được sử dụng đưa vào làm sản phẩm trang trí. tạo nên sự khác biệt và độc đáo cho các mảng.