Kỹ sư điện Nguyễn Chí Thịnh

Chuyên gia

  • Thiết kế M&E
  • năm kinh nghiệm
  • Liên hệ
  • Đào Nguyên, X. An Thượng, H. Hoài Đức, TP. Hà Nội