Vật liệu xây dựng Flexiiform

Chuyên gia

Thư viện di động (Edge Bangkok) 6 ảnh

Những mảng sân trống luôn là địa điểm thích hợp để tổ chức sự kiện như không gian triển lãm, trưng bày... Tuy nhiên, những sự kiện như trên chỉ mang tính chất ngắn hạn, mặt bằng cần được trả lại nguyên trạng sau thời gian sử dụng. Điều này không phù hợp cho các công trình được thiết kế từ vật liệu truyền thống. Một mái vòm được thiết kế kết nối từ các module sắt ống và mái che từ PVDF và clear PVC là một giải pháp phù hợp nhất.