Tư vấn thiết kế xây dựng HCDC

Chuyên gia

  • Thiết kế nội thất
  • năm kinh nghiệm
  • Liên hệ

Mô tả:

Thiết kế Kiến trúc công trình, Thiết kế Quy Hoạch Xây dựng. Thiết kế và Thi công Nội Ngoại Thất. Lập dự án, dự toán, và quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật. Giám sát thi công các công trình dân dụng và công nghiệp.

Album (0)